ஆரோக்கியம்

சத்தான சத்துக்கஞ்சி மாவு

காலத்துக்கேற்ற பானம் தயாரித்து எவ்வித வியாதிகளும் அண்டாமல் பார்த்துகொண்ட நம் முன்னோர்களது உணவு முறைகளும்,வாழ்வு முறைகளும் இன்று பெரும்பாலும் மறைந்து விட்டது என்று கவலைப்படும் தருணத்தில் உடல்...

Don't Miss It

Recommended