Ashwin Krish

Ashwin Krish

திடீர் மனித உரிமைப் போராளிகளுக்கு ஒரு சரித்திரப் பாடம்!

திடீர் மனித உரிமைப் போராளிகளுக்கு ஒரு சரித்திரப் பாடம்!

காஷ்மீரில் மனித உரிமைகளைப் பறித்து சிறுபான்மையினரின் வாழ்வைப் பல ஆண்டுகளாக நாசுக்காக காரணியாக இருந்த  அரசியல் சாசனப்பிரிவு 370 மற்றும் 35A நீக்கத்தை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே வரவேற்றுள்ள நிலையில்...

Don't Miss It

Recommended